top of page

Junta Directiva

2023/2027

Presidenta

Vicepresident

Secretaria

Tresorer

Marc

Gallego

Hortoneda

Sergio

Novillo

Santos

Aïna

Gallego

Yerga

Biel

Gironès

Mallafrè

Presidència i representació

Presidència i representació

Àrea jurídica, protecció
de dades i atenció al soci

Àrea econòmica,
comptable i pressupostària

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Jordi

Bernat

Seres

Judit

Forner

Juncosa

Ana

Losilla

Reina

Jonathan

Andreu

Gumiel

Cap de Colla

Cap de Tabals

Àrea Digital

Àrea Digital

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Joel

Saura

Pérez

Noemí

Garcia

Núñez

Rafa

jimenez

Gonzalez

Estefania

Salvador

Ferré

2on Cap de Colla

bottom of page